Privacy Policy

Polityka prywatności serwisu https://sospark.pl/, zwanego dalej SERWISEM

1. Administratorem Danych Osobowych jest SIARHEI MURASHKA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KPD SIARHEI MURASHKA ul.Wojewódzka 24, kod pocztowy: 40-026 NIP Katowice, 6342769764

2. Dane kontaktowe administratora to: e-mail: hi@sospark.pl

3. Administrator przetwarza Dane Osobowe, na następujących podstawach przetwarzania i w następujących celach:

– umożliwieniu zawarcia umowy  i wykonania usługi, w tym w celach kontaktowych (art. 6 ust 1 litera b RODO),

-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, (art. 6 ust 1 litera c RODO),

– związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań (art. 6 ust 1 litera f – prawnie uzasadniony interes).

- w celu udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie i w celu umożliwienia zaoferowania pomocy osobom chcącym pomóc w/w poszkodowanym

4. W trakcie zakładania konta i zamieszczania ogłoszenia przekazują Państwo dane osobowe. Dane w postaci imienia oraz adresu e-mail są konieczne do zamieszczenia ogłoszenia oraz założenia konta, niemniej ich podanie jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi założenie konta oraz dodanie ogłoszenia. Pozostałe dane w formularzu kontaktowym nie są konieczne do podania, ale ułatwiają znalezienie osoby zainteresowanej ogłoszeniem i osiągnięciem celu ogłoszenia, jakim jest pomoc uchodźcom. Dane osobowe oprócz wymienionych nr telefonu, imienia oraz adresu e-mail, mogą być przez Państwo podane również w treści ogłoszenia, ale ich podanie jest dowolne i nie jest konieczne, niemniej jednak brak podania lokalizacji znacząco utrudni osiągnięcie celu ogłoszenia. Jeśli zalogujecie się Państwo za pomocą konta Facebook lub konta Google, będziemy również przetwarzać dane w postaci nazwy użytkownika i zamieszczonego tam wizerunku jako zdjęcia profilowego, imienia i nazwiska oraz ewentualnych adresów URL, w takiej formie w jakiej umieszczono je w tych portalach. Usługi nie są świadczone dla osób małoletnich poniżej 16 roku życia i świadomie nie pozyskujemy tych danych. W razie ustalenia, że dane osobowe dotyczą osób poniżej 16 roku życia, będą one usuwane.

 

5. Informuję, że nie podejmujmy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane,

6. Dane Osobowe z uwagi na logowanie się za pomocą Facebooka i Google mogą być przekazane do poza Europejski Obszar Gospodarczy, zasady dotyczące przetwarzania danych przez te podmioty są zamieszczone na w/w portalach w politykach prywatności i innych regulaminach i dokumentach dotyczących przetwarzania danych. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być dostawcy usług IT, kadrowych, księgowych, organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych będą również osoby korzystające z serwisu i użytkownicy w rozumieniu Regulaminu.

7. Dane Osobowe określone będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania usług, w tym prowadzenia konta, a w przypadku usunięcia ogłoszenia bez rejestracji do czasu usunięcia, a nadto przez czas, na który przepisy prawa mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, jak również do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Państwa, w zależności co nastąpi później.

8. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma następujące prawa:

– do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

- ich sprostowania,

– usunięcia (na warunkach określonych w art. 17 RODO),

– ograniczenia przetwarzania,

– prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- do przenoszenia danych,

– jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie  zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Pliki cookies:

Strona zapisuje pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowników w celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz aby umożliwić gromadzenie statystyk. Dane nie są automatycznie przetwarzane przez Administratora, ani nie są wykorzystywane w celach reklamowych. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować zapisywanie plików cookies, szczegóły w ustawieniach przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki